Privacy statement

Via het Mandemakers Personeel Benefits Platform worden persoonsgegevens verwerkt.

De MandermakersGroep B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-05-2022 en heeft versienummer 1.0.

Persoonsgegevens

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Geslacht.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het door u als personeelslid van de Mandemakers Groep gebruik maken van het Mandemakers Personeel Benefits Programma en daarmee het aankopen van producten of diensten via het Mandemakers Personeel Benefits Platform, en het aan u leveren van het gekochte product c.q. de gekochte dienst.

Het Mandemakers Personeel Benefits Platform verwerkt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Doorgifte

Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europe Unie.

Derde partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere partijen door anders dan de door ons ingeschakelde partij genaamd Touch Promotions B.V. , onderdeel van Touch Incentive, gevestigd op de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht, die verantwoordelijk is voor het beheer van het Mandemakers Personeel Benefits Programma en het Mandemakers Personeel Benefits Platform alsmede de fulfilment van de door u bestelde producten en diensten. Wij hebben met Touch Promotions B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om uw gebruik aan het Mandemakers Personeel Benefits Platform mogelijk te maken. Na beëindiging van het Mandemakers Personeel Benefits Programma of na beëindiging van uw dienstverband voor de Mandemakers Groep worden uw persoonsgegevens direct verwijderd tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn  van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U kunt ons een verzoek toesturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@touchincentive.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op Mandemakers Personeel Benefits Platform worden gepubliceerd.